Za podpory

Speciální partneři festivalu

Oficiální hotel


PartneřiMediální partneři


Pořadatel

Festival se koná pod záštitou MgA. Hany Třeštíkové, radní pro kulturu hl. m. Prahy, Ing. Petra Hejmy, starosty MČ Praha 1, Mgr. Ondřeje Koláře, starosty MČ Praha 6, Mgr. Jana Čižinského, starosty MČ Praha 7, Mgr. Jany Černochové, starostky MČ Praha 2, Ing. Jaroslava Šolce, Místostarosty pro oblast kultury a sportu MČ Praha 2 a Mgr. Jana Chabra, radního pro oblast správy majetku hl. m. Prahy.