zpět

Ofera je hudební projekt, který založili Yeva Kupchenko (UA) a Zack Slouka (US) v roce 2021. Oba považují hudbu za součást sebe a svého života. Projekt byl vytvořen s cílem přiblížit se lidem a sdílet jim organický tok zvuku.

Od začátku jejich cesty byli otevřeni různým spolupracím, které jejich práci dovedly k tvůrčímu a smyslnému výsledku prezentující Oferu jako prostor pro upřímné vyjádření, které však vyžaduje dotek duše od všech zúčastněných. Zack i Yeva považují hudbu za organickou součást sebe a svého života, jejich cílem je sdílení těchto pocitů a přiblížit lidi k sobě samým a svým citům.

Yeva pochází z Ukrajiny. Vnímá zpěv a tvorbu zvuku jako léčivý, propojující a moudrostí předků řízený způsob, jak splynout se světem a sebou samotným. Zack je Američan políbený multikulturním prostředím a jeho cestami po různých místech celého světa. Rád přijímá výzvy, díky kterým svou tvorbu posouvá dál.

Setkali se v Praze. Jejich kombinace vede k úžasné, emocionální a experimentální hudbě.