zpět

Michaela Chudobová  má vystudovanou příčnou flétnu, amatérsky hraje od svého mládí na kytaru a klávesy. Krom toho píše své vlastní texty a písně. Co se týká zpěvu, umístila se ve svých 18 letech na prvním místě v soutěži Mladá píseň, neboť zaujala porotu svojí vlastní písní.

 Na základě tohoto úspěchu jí bylo nabídnuto angažmá v Teplickém Krušnohorském divadle a  zároveň doporučení na pěveckou konzervatoř. Michaela však nechtěla a nešla touto cestou a věnovala se dále své vlastní tvorbě.

V této době také dozrálo životní rozhodnutí Michaely dokončit svou dlouhodobou životní práci v hudební oblasti a dotvořit scénář na základě vlastních textů a hudby, který věnuje dětem a mladým lidem v hudebně dramatickém projektu ANASTASIS.