zpět

Vilemína Marhoulová vystudovala konzervatoř a Vyšší odbornou školu Jaroslava Ježka, obor muzikál. Zazní píseň z vlastní tvorby, šanson Lenky Nové a muzikálové písně a píseň z pohádek.
Projekt Anastasis je součástí mého života už asi 3roky. Znamená pro mne mnoho nejen z uměleckého hlediska, ale i z životního. Přinesl mi nejdůležitější životní zkoušky a poznala jsem díky němu lidi, kteří jsou nejdůležitější součástí mého života. Projekt v sobě nese důležitá poselství. Neznám jiné dílo, které by se tak zaobíralo dnešním světem, myšlením lidí, mezilidskými vztahy a chováním k přírodě. Je to projekt plný lásky a pochopení. Dotýká se každého člověka, který má to štěstí zaposlouchat se do krásných a hlubokých textů.
Projekt Anastasis je součástí mého života už asi 3roky. Znamená pro mne mnoho nejen z uměleckého hlediska, ale i z životního. Přinesl mi nejdůležitější životní zkoušky a poznala jsem díky němu lidi, kteří jsou nejdůležitější součástí mého života. Projekt v sobě nese důležitá poselství. Neznám jiné dílo, které by se tak zaobíralo dnešním světem, myšlením lidí, mezilidskými vztahy a chováním k přírodě. Je to projekt plný lásky a pochopení. Dotýká se každého člověka, který má to štěstí zaposlouchat se do krásných a hlubokých textů.