zpět

šanson

Česky zpívané balady často hodně romantické a melancholické.