zpět

Písně barokní a soudobé (klasika)

Písně barokní a písně 20. století se v tomto koncertě pojí a prolínají. Program nebude seřazen chronologicky, nýbrž bude tematicky spojovat písně z různých staletí: vedle latinského dueta barokních skladatelů Claudia Monteverdiho a Isabelly Leonardy zazní zhudebněné starořímské recepty v latině od Jana Nováka. Vedle barokních písní Barbary Strozzi, Francescy Caccini a Henryho Purcella zazní Písně k loutně Petra Ebena. Vedle Bachovy vokalízy zazní Bachem inspirovaná skladba Bachianas brasilieras č. 5 do Villa-Lobose či dokonce Bachův dopis zhudebněn americkým skladatelem Dominickem Argentem. Proleťte s námi staletími za doprovodu zpěvu a kytary!